Accueil  -  Meurz 18 a viz Here : « Eüruz ar servijerien a vo kavet dihun gand ar Mestr »

Meurz 18 a viz Here : « Eüruz ar servijerien a vo kavet dihun gand ar Mestr »

Lukaz 12, 35-38
Gant Annick Miossec eo lennet an Aviel er mintin-mañ.